Kontakti

                                                                              Paketimi,Prodhimi:
U N I T E T I
Rruga Kamenica 1                                                                                                                   
62000 Topanicë                                                                                                                      
Kamenicë, KOSOVË 
Tel.&Fax  +381 280 32 33 34
Mobl         +377 44 231 118,    +386 49 231 118                                                                                                                                                

Për informata më të hollësishme mund të na shkruani këtu më posht  !

  • Reload