Serviete higjienike

       Përdoret për të gjithë Fëmijët, posaqerisht per Fëmijë me lëkurë të ndieshme ndaj aromave kimike të ndryshme!

Mënyra e përdorimit:

-       Mund të vendoset mbi pelenë,

-       Laget me ujë dhe pastrohet fëmiu,

-       Dhe përdorime të tjera në kozmetikë, si pastrimin e fytyrëse dhe gjymtyrëve tjera...


Serviete Higjienike "NINA"
Ky produkt kryesisht eksportohet ne CH